Pomiary i badania środowiska

Pomiary i badania zanieczyszczeń środowiska

Nasze usługi obejmują badania z zakresu ochrony środowiska. Są niezbędne podczas monitorowania stopnia zanieczyszczeń wokół stacji benzynowych, zakładów przemysłowych, wysypisk komunalnych i nie tylko. Dzięki nim możliwe jest ustalenie wpływu tych form działalności człowieka na okoliczną przyrodę oraz podjęcie działań, które będą w stanie ograniczyć negatywne skutki lub rekultywować skażone obszary. Na podstawie naszych analiz powstają sprawozdania oraz audyty środowiskowe.

 

W ramach pracy przeprowadzamy rozpoznawanie zanieczyszczonych wód gruntowych oraz gruntów, poprzez pobieranie próbek i przeprowadzanie ich analiz chemicznych. Badamy również zasięg zanieczyszczeń i opracowujemy najefektywniejsze metody rekultywacji. W naszej wrocławskiej firmie świadczymy także wiele innych usług z zakresu ochrony środowiska. Serdecznie zachęcamy do kontaktu.

 

  • rozpoznanie zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
  • pobranie próbek gruntu i wody oraz przekazanie do badań laboratoryjnych,
  • wykonanie analiz chemicznych pod kątem przewidywanego zanieczyszczenia,
  • określenie zasięgu i kubatury potencjalnego zanieczyszczenia oraz metody rekultywacji,
  • określenie metodami geofizycznymi rzeczywistych kierunków migracji zanieczyszczeń z wysypisk, wylewisk komunalnyc i składowisk przemysłowych.
  • prowadzenie monitoringu stacji paliw płynnych, wysypisk odpadów oraz składowisk materiałów zagrażających środowisku naturalnemu,
  • zestawienie wyników w formie sprawozdań i audytów środowiskowych.
Skontaktuj się z nami!