Geologia inżynierska

Wiertnia do wiercenia otworów geotechnicznych

Przedmiotem zainteresowania geologii inżynierskiej jest określanie warunków wodno-gruntowych na potrzeby obiektów budowlanych. W ramach naszych usług zajmujemy się tworzeniem projektów prac w taki sposób, by sprostać wymogom Prawa Geologicznego i Górniczego.

 

Usługi z zakresu geologi inżynierskiej we Wrocławiu i Łodzi

Ze względu na to, że większość powierzchni naszego kraju stanowią osady czwartorzędowe, to one są najczęstszym przedmiotem badań. Ogromną rolę odgrywa również rozpoznanie położenia oraz właściwości iłów trzeciorzędowych facji poznańskiej. Ponadto przeprowadzamy ekspertyzy, wystawiamy opinie i tworzymy raporty z naszych działań. Dotyczą one np. oceny stanu środowiska, czy oddziaływania na środowisko. Prowadzenie badań gruntowo-wodnych to podstawowe działanie, jakie trzeba przeprowadzić przed zakupem działki, czy rozpoczęciem budowy fundamentów budynku.

 

 

 

Świadczymy także szereg innych usług. W celu zlecenia badań, które obejmuje geologia inżynierska, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej wrocławskiej firmy.

 • sporządzenie projektu prac geologicznych,
 • wykonanie otworów badawczych do głębokości maksymalnej 10 m, z wykorzystaniem sond próbnikowych typu RKS (Ø 32 DO Ø 50) wbijanych przy użyciu młota udarowego,
 • wykonanie otworów badawczych samojezdną wiertnicą metodą obrotową do głębokości ok. 20 - 30 m. (Ø80 ÷ Ø200),
 • sondowania sondą lekką SL (DPL), sondowania sondą ciężką SC (DPSH), sondowania sondą krzyżakową SLVT (sondowania statyczne CPT i CPTu),
 • wykonanie odkrywek z inwentaryzacją fundamentów istniejących budynków,
 • pomiary geodezyjne otworu z określeniem wysokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody,
 • dozór geologiczny,
 • opisy makroskopowe gruntów z wykorzystaniem ścinarki obrotowej lub penetrometru tłoczkowego,
 • pobranie próbek gruntów (NNS, NW, NU) i próbek wody gruntowej,
 • wykonanie laboratoryjnych badań gruntu i wody,
 • określenie wilgotności naturalnej i granic konsystencji z obliczeniem stopnia plastyczności (grunty spoiste),
 • określenie uziarnienia gruntu z obliczeniem współczynnika filtracji (grunty niespoiste),
 • chemiczne badania agresywności wody gruntowej względem betonu i żelbetonu,
 • badania stateczności skarp,
 • sporządzenie powykonawczej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Skontaktuj się z nami!