Geologia usługi

Geologia inżynierska

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych ważne jest wykonanie dokładnych projektów. Przy opracowaniu planów obiektów II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych, wymagane jest wykonanie szczegółowej analizy z dziedziny geologii inżynierskiej. Zajmujemy się określeniem warunków gruntowo-wodnych i wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskich zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego. Z wykonanych w tym celu otworów wiertniczych pobieramy próbki gruntu i wód gruntowych w celu przebadania laboratoryjnego. Określamy parametry fizyczno-mechaniczne gruntów oraz agresywność wód gruntowych względem betonu i żelbetonu.

Więcej informacji

Geotechnika

 

Prowadzimy badania, które są niezbędne przed rozpoczęciem projektowania nowych konstrukcji. Geotechnika zajmuje się ustalaniem warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykorzystuje się ją do projektowania zagospodarowania terenu inwestycji oraz sposobu i głębokości posadowienia planowanych obiektów. Stosujemy zarówno metody sprawdzone przez lata oraz nowoczesne i nowatorskie rozwiązania. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt i aparaturę pomiarową, co gwarantuje dokładność pomiarów. Badania prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego.

Więcej informacji

Hydrogeologia

 

Przeprowadzamy różnego rodzaju badania wód gruntowych. Właśnie nimi zajmuje się nauka znana jako hydrogeologia. Wydawane przez nas dokumenty i operaty wodnoprawne są zgodne ze wszystkimi przepisami i normami ministerstwa. Przed budową nowego ujęcia wody niezbędne jest sprawdzenie, czy jest ona zdatna do przewidzianego użytku. Wykonujemy dokładne analizy, które pomogą rozpoznać ewentualny typ zanieczyszczenia. Prowadzimy monitoring lokalny w pobliżu placówek, które mogą mieć negatywny wpływ na stan wód gruntowych.

Więcej informacji

Wiercenie w betonie


Przewierty wiertłami rurowymi wykorzystujemy w celu udostępnienia podłoża gruntowego dla badań geotechnicznych i geologicznych. Pozwala to na wykonanie badań w piwnicach budynków, pod posadzkami żelbetowymi i pod nawierzchniami drogowymi. Wykonywanie otworów tą metodą ma również zastosowanie w budownictwie dla ułożenia wszelkiego typu instalacji, np. wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, itp. Zastosowanie wierteł rurowych pozwala na wykonanie otworów o szerokim zakresie średnic i głębokości.

Więcej informacji

Ochrona środowiska

 

Podczas naszych działań staramy się nie szkodzić naturze. Ochrona środowiska to jedna z najważniejszych wartości przyświecających naszej firmie. Przeprowadzamy działania mające pomóc w monitorowaniu stanu zanieczyszczeń, szczególnie w pobliżu miejsc zagrożonych skażeniem, takich jak wysypiska odpadów i zakłady przemysłowe. Pobieramy próbki wód gruntowych lub gruntu. Przeprowadzamy dokładną analizę chemiczną i rozpoznajemy rodzaj zanieczyszczenia. Przygotowujemy odpowiednie sprawozdania i pomożemy w opracowaniu najskuteczniejszych metod rekultywacji.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam swój numer telefonu- oddzwonimy!