Usługi hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne

W kręgu zainteresowań tej nauki leżą wody podziemne, ich rozmieszczenie, dynamika, pochodzenie oraz właściwości chemiczne. Hydrogeologia zajmuje się także wykonywaniem badań w celu dokonania oceny stanu zanieczyszczeń wód podziemnych.

 

Nasza wrocławska firma oferuje kompleksowe usługi hydrogeologiczne. W ramach podejmowanych działań sporządzamy projekty robót geologicznych, dokumentację i operaty wodnoprawne. Podejmujemy się dozoru i kierowania pracami wiertniczymi, pobierania i analizy próbek wód podziemnych, tworzenia projektów robót geologicznych, a także budowy nowych ujęć wody. Świadczymy również usługi związane z tworzeniem sieci monitoringu lokalnego w okolicy obiektów, które mogą wpływać negatywnie na stan środowiska. Wszystkie oferowane usługi są przeprowadzane w sposób zgodny z aktualnymi normami oraz obowiązującymi przepisami.

 

  • sporządzenie projektów prac geologicznych,
  • wiercenia i instalacja piezometrów,
  • dozór geologiczny,
  • opisy makroskopowe gruntów,
  • pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
  • laboratoryjne badania wody,
  • organizacja sieci otworów monitorujących czystość środowiska gruntowo-wodnego oraz wykonanie okresowych sprawozdań,
  • sporządzenie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej,
  • sporządzenie operatów wodno-prawnych.
Skontaktuj się z nami!