O nas

Od samego początku naszym celem był systematyczny rozwój i inwestycje w nowoczesny sprzęt badawczy aby nasze badania, wykonywane były zgodnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, z najlepszą branżowa wiedzą i z zachowaniem wszelkich standardów jakości.

Nasze opracowania wykonujemy w oparciu o wiercenia obrotowe, wiercenia przy użyciu sondy próbnikowej (RKS), sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH, DPSH, SC itp. oraz SLVT) i statyczne (CPT, CPTu).

Sprawdź naszą ofertę!

Wykonujemy również odbiory wykopów fundamentowych i odbiory podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje liniowe. Dla istniejących budynków wykonujemy odkrywki wraz z inwentaryzacją fundamentów.

Nasze badania wykonuje zespół o wieloletnim doświadczeniu posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto w zakresie naszej działalności jesteśmy chronieni ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.