GEO 2000 to firma zajmująca się kompleksowymi usługami z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Nasza oferta

 

Geologia inżynierska

 

Oferujemy profesjonalne wykonanie badań geologiczno-inżynierskich zgodnie z ustawą - Prawo Geologiczne, dla terenów przeznaczonych pod budowę obiektów przemysłowych, hydrotechnicznych i kopalnianych oraz budownictwa mieszkaniowego, handlowego i biurowo-usługowego. 

 

Geotechnika

 

Oferujemy profesjonalne wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz Eurokod 7 PN-EN 1997, dla inwestycji budownictwa przemysłowego, hydrotechnicznego i kopalnianych oraz budynków mieszkalnych, handlowych i biurowo-usługowych.

 

Hydrogeologia

 

Oferujemy również wykonanie badań hydrogeologicznych dla oceny stanu zanieczyszczeń wód podziemnych i budowy sieci monitoringu lokalnego w rejonie obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. Podejmiemy się takżebadań dla oceny zasobów wód podziemnych i budowy nowych ujęć wody.

 

Wiercenie w betonie

 

Wykonujemy wiercenia w betonie, żelbetonie, cegle, kamieniu itp.

Otwory o wykonujemy z wykorzystaniem wierteł rurowych, metodą bezudarową i bezpyłową (na mokro). Zastosowanie wierteł rurowych pozwala na wykonanie otworów o szerokim zakresie średnic i głębokości.

 

Ochrona środowiska

 

Nie obce są nam również względy ekologiczne. Dlatego tez w asortymencie swoich usług mamy też wykonanie badań dla potrzeb monitoringu wysypisk komunalnych i przemysłowych oraz stacji benzynowych i zakładów przemysłowych. Wszystkie wyniki zestawiamy w formie sprawozdań i audytów środowiskowych.

 

SPRAWDŹ NASZĄ CAŁĄ OFERTĘ

 

Współpracujemy również z szeroką rzeszą specjalistów z zakresu hydrogeologii, sozologii, geofizyki oraz budownictwa.

Skontaktuj się z nami